RSLH ry - Rauman Seudun Lintuharrastajat ry

5. AHT-lajit

Alueellinen harvinaisuustoimikunta  (AHT) tarkastaa kaikki AHT- lajiluettelossa mainituista  lajeista tehdyt havainnot, ja päättää niiden hyväksymisestä ennen havainnon julkaisemista. Lisäksi AHT tarkastaa hyvin poikkeukselliset fenologiset havainnot, kuten selkälokki talvella. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä AHT:hen (RSLH:n edustaja Markku Santamaa). Tarkistettavien lajien ajantasaistettu luettelo löytyy yhdistyksen internetsivuilta.