RSLH ry - Rauman Seudun Lintuharrastajat ry

Lintuilta ja kevätkokous su 3.3.2024 klo 18

Rauman Seudun Lintuharrastajat ry kutsuu jäsenensä ja muut kiinnostuneet yhdistyksen kevätkokoukseen su 3.3.2024 klo 18:00 Kuovin nuorisotalon suureen saliin (Kuovinkuja 4, Rauma).

Kevätkokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa vaikuttamaan, keskustelemaan ja tutustumaan yhdistyksen toimintaan!

Kokouksen jälkeen Lintuillan teemana ovat ajankohtaiset atlashavainnot. Suomen neljäs lintuatlas toteutetaan vuosina 2022–2025. Atlaksessa selvitetään Suomessa pesivien lintulajien levinneisyys vapaaehtoisten lintuharrastajien havaintojen perusteella. Mikä tilanne on RSLH:n alueella? Miten itse voit osallistua atlakseen? Tilaisuuden alustaa etäyhteydellä BirdLife Suomen atlasvastaava Aapo Salmela.

BirdLife Suomi | Suomen 4. lintuatlas 2022–2025

Kevätkokouksen esityslista

  1. Kokouksen avaus.
  2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
  5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
  7. Kokouksen päättäminen.

Toimintakertomus 2023

Tulos ja tase 2023