RSLH ry - Rauman Seudun Lintuharrastajat ry

Havainnoi huomaavaisesti

Jokaisen lintuja tarkkailevan tulee kunnioittaa luontoa ja muita ihmisiä ja huolehtia siitä, että hänen toimistaan aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa linnuille, luonnolle ja muille luonnossa liikkujille. Lintujen hyvinvoinnin täytyy olla perustana kaikessa harrastukseen liittyvässä toiminnassa!

Lintujen turhaa häiritsemistä pitää välttää!

Lintujen tarkkailu tulee suorittaa riittävän etäisyyden päästä ja koskaan lintua ei saa koittaa hätistää lentoon suojapaikasta. Pesintää ei missään nimessä saa häiritä havainnon toivossa. Pesien lähestyminen havainnon toivossa on aiheuttaa turhaa stressiä linnuille. Valolaitteita, nauhureita ja muita atrappeja ei tule käyttää, sillä ne aiheuttavat reviireillä linnuille turhaa stressiä ja heikentävät pesimämenestystä, ja häiritsevät turhaan lepäileviä tai yöpyviä lintuja. Atrappien käyttö on sallittua ja perusteltua vain joissakin tutkimuksissa ja rengastuksessa.

Ympäröivää luontoa tulee kunnioittaa!

Älä turhaan kuluta maastoa, vaan käytä polkuja ja pitkospuita silloin kun se on mahdollista. Kunnioita luonnonrauhaa äläkä häiritse sitä metelöimällä tai roskaamalla.

Huomioi muut luonnossa liikkujat!

Älä häiritse muita luonnossa liikkujia käyttäytymiselläsi. Ole kohtelias ja jaa havaintojasi ja tietojasi myös muille. Huomioi maanomistajat ja tarkkailupaikan lähellä asuvat. Älä liiku toisten pihoilla tai kiikaroi talojen ja ihmisten suuntaan, sillä se on häiritsevää ja epäkohteliasta. Ilmoita tietosi lintuyhdistykselle, jotta havaintojasi voidaan käyttää hyödyksi lintujen suojelussa ja tutkimisessa.

Lisätietoja huomaavaisesta havainnoinnista

Tarkemmat ohjeet huomaavaisesta havainnoinnista BirdLifen sivuilla.