RSLH ry - Rauman Seudun Lintuharrastajat ry

Linturetkikohteet – Eurajoki

Auvin ja Verkkokarin peltoaukeat

Eurajoen keskustan länsipuolella, Auviin ja Verkkokariin johtavien tienvarsien peltoaukeat ovat keväisin satojen hanhien ja joutsenten levähdys- ja ruokailualuetta. Pääosa hanhista on meri-, metsä- ja kanadanhanhia, mutta vuosittain parvista löytyy myös tundra-, lyhytnokka- ja valkoposkihanhia. Myös sepel- ja kiljuhanhi on havaittu pelloilla. Joutsenparvien mukana matkaavista pikkujoutsenista on myös useita havaintoja. Hanhien ja joutsenten lisäksi tavataan pelloilla muitakin mielenkiintoisia lajeja, mm. isolepinkäisiä, talvisia tunturikiuruja, lähes jokakeväisiä mustaleppälintuja ja muuttavia petolintuja. Peltoaukeat soveltuvatkin hyvin myös muutontarkkailuun. Myöhemmin keväällä voi pelloilta tavata satojen kapustarintojen ja suokukkojen parvia.

Alueella liikuttaessa on syytä pysytellä vain pääteillä ja pysäköidä autot siten, että muu liikenne ei häiriinny.

Tokinmaa

Pinkjärven metsäalue
Pinkjärven etelä- ja itäpuolella sijaitsee valtion omistama noin 1700 hehtaarin suuruinen Natura 2000-ohjelmaan kuuluva metsäalue, jossa on tehty mittavia ennallistamistöitä. Töiden tarkoituksena on palauttaa alueelle luonnonmetsän elementtejä. Esimerkiksi lahopuuta on lisätty kaulaamalla puita, palanutta puuta kulottamalla ja korpien vesitasapaino palautettu tukkimalla ojia. Nuoriin metsiin on tehty pieniä aukkoja lehtipuiden lisäämiseksi jolloin metsien rakenne monipuolistuu. Toimien avulla pyritään myös auttamaan uhanalaisen ja harvinaistuvan ikimetsälajiston säilymismahdollisuuksia. Usein tulokset näkyvät vasta vuosien jälkeen, mutta merkkejä muutoksista on jo nähtävillä.

Linnusto
Alue on tikkojen valtakuntaa, käpytikan ja palokärjen lisäksi metsissä viihtyvät myös pohjantikka, harmaapäätikka ja pikkutikka. Myös muun metsälajiston havainnointiin Pinkjärven metsät soveltuvat mainiosti. Metsäkanalinnuista pyy on melko yleinen ja teeriä ja metsojakin esiintyy. Pöllöjen soidinaikaan voi kuulla ainakin viirupöllön, helmipöllön ja varpuspöllön ääntä. Varhaisina kevätaamuina metsä täytyy mm. rastaiden, peippojen, punarintojen, rautiaisten ja peukaloisten laulusta, metsäviklot ja taivaanvuohet soidintavat ja sepel- ja uuttukyyhkyt puhaltelevat. Alkukesästä voi Iso-Ylistenjärveltä tavata nuolihaukkoja sudenkorentoja pyydystämästä, kuulla idänuunilinnun laulun rantalehdosta tai pikkusiepon liverryksen korpinotkelmasta.