RSLH ry - Rauman Seudun Lintuharrastajat ry

Alueharvinaisuustoimikunta

Porin Alueharvinaisuustoimikunta (AHT) kerää ja tarkastaa RSLH:n alueen mielenkiintoiset harvinaisuushavainnot. Tarkastettavat lajit ovat Rauman seudulla harvinaisia ja niistä tehdään korkeintaan muutamia havaintoja vuosittain. RSLH:n alueen AHT-lajilista löytyy täältä. Valtakunnalliset harvinaisuushavainnot tarkastaa BirdLife Suomen Rariteettikomitea. Vain tarkistetut havainnot julkaistaan ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi suojelutarkoituksissa.

Harvinaisten lajien kohdalla on erityisen tärkeää kerätä mahdollisimman tarkat muistiinpanot lajinmäärityksen varmistamiseksi. Valokuvat, äänitteet ja videot voivat korvata kirjallisen ilmoituksen joko kokonaan tai osittain. Näitäkin tukevat maastossa tehdyt muistiinpanot, joten harvinaisen linnun havaitessasi kirjaa mahdollisimman tarkasti ylös tuntomerkit, linnun ääntely, mitä lintu teki, millaisessa ympäristössä se oli, mihin se meni ja niin edelleen.

AHT tarkastaa myös havainnot kevään saapumisennätyksistä ja syksyn viivyttelyennätyksistä. Se voi poikkeustapauksissa (poikkeuksellinen ajankohta tai yksilömäärä) pyytää erillisen havaintoilmoituksen muistakin havainnoista.

Jos olet nähnyt harvinaisen lajin, lataa harvinaisuuslomake RK:n sivuilta, josta löytyvät myös lomakkeentäyttöohjeet. Täytetyt AHT- ja RK-kaavakkeet toimitetaan Markku Santamaalle.