RSLH ry - Rauman Seudun Lintuharrastajat ry

tyhthyypp_pes

Lintuatlas

Suomen lintuatlaksen tavoitteena on selvittää maamme pesimälintulajien nykyiset levinneisyydet sekä tutkia lajien levinneisyyksien muutoksia. Lintulajien esiintymistieto kerätään 10 x 10 km:n ruuduista koko Suomesta vuosina 2006–2010. Kyseessä on kolmas valtakunnallinen lintuatlas.

Rauman seudun atlastuloksia voi käydä tarkastelemassa täällä.tyhthyypp_pes

Valtakunnalliset ja paikalliset tulokset löytyvät täältä.

Maastolomakkeita retkelle mukaan voi tulostaa suoraan täältä.

Kaikissa atlakseen liittyvissä kysymyksissä auttaa RSLH:n atlasvastaava.