RSLH ry - Rauman Seudun Lintuharrastajat ry

talitiainen

Talvilintulaskennat

talitiainenTalvilintulaskennat alkoivat Suomessa talvella 1956/57. Koko Suomessa laskentareittejä on noin 500, ja RSLH:n alueella reittejä on 15. Rauman seudun talvilintulaskentareitit näet Googlen karttapalvelussa klikkaamalla tähän.

Talvilintulaskennan tavoitteena on selvittää talvilintujemme levinneisyyttä, runsautta ja elinympäristöä, näissä tapahtuvia muutoksia talven aikana, vuodesta toiseen ja pitkällä aikavälillä, sekä talvilintujen vuosittaiseen esiintymiseen, talvikuolleisuuteen ja pitkäaikaismuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Laskenta suoritetaan kolme kertaa vuodessa ennalta suunnitellulla laskentareitillä. Laskentaan voi osallistua yksin tai 2–5 hengen ryhmässä. Laskennassa edetään rauhallisesti ja pysähdytään välillä kuuntelemaan, tekemään muistiinpanoja ja laskemaan lintujen tarkkoja lukumääriä. Laskentaan voi osallistua, jos tunnistaa tavallisimmat talvilinnut, myös äänet, maastossa. Reittiä suunnitellessa kannattaa ottaa yhteys talvilintulaskennoista vastaavaan henkilöön, jotta suunniteltu reitti ei mene ristiin minkään toisen reitin kanssa. Mikäli haluat opastusta talvilintulaskentojen tekemiseen, kannattaa ottaa yhteyttä nykyisten reittien laskijoihin ja lähteä mukaan laskentoihin opettelemaan laskennan tekemistä ennen oman reitin perustamista.

Laskijalta edellytetään tavallisimpien talvilintujen tuntemus, äänet mukaan lukien. Laskenta tehdään samalla tavoin vuodesta toiseen: syyslaskenta 1.-14.11., talvilaskenta 25.12.-7.1. ja kevätlaskenta 21.2.-6.3.

Rauman seudulla reittejä on 15 kpl, joista aktiivisia on 12. Näistä on Raumalla 7 (Keskusta, Kortela, Paroalho-Kourujärvi, Unaja, Unajanlahti, Uotila ja Vanhalahti), Eurajoella 2 (Saari ja Ylistenkangas) ja Pyhärannassa 4 (Ihode, Nihtiö, Rohdainen ja Otajärvi). Lisäksi Lapijoen reitti Eurajoella ja Kukolan reitti Pyhärannassa ovat tällä hetkellä ilman laskijaa.

Uusia laskijoita ja reittejä tarvitaan! Mikäli hyötyretkeily kiinnostaa, kannataa talvilintulaskentoihin osallistua!

Tarkempia tietoja talvilintulaskennoista saat Luonnontieteellisen keskusmuseon sivuilta ja Tarja Pajarilta, tlpajari( at )gmail.com tai 040 839 5543.