RSLH ry - Rauman Seudun Lintuharrastajat ry

Toimihenkilöt 2024

Vuoden 2024 hallitus

Puheenjohtaja
Petri Varjonen
Tiedotus, retket
petri.varjonen(at)proliitto.fi
Varapuheenjohtaja
Tarja Pajari
Tiedotus, suojelu, retket
040 839 5543, tlpajari(at)gmail.com
Sihteeri
Soile Yli-Siuru
Nuoriso, retket
soile.auriinko@gmail.com
Jäsensihteeri
Seppo Kivislahti
Lintuatlas, projektilajit
seppo.kivislahti(at)gmail.com
Taloudenhoitaja
Hannu Yli-Kauhaluoma
044 588 0169, hannuyli(at)gmail.com
Hallituksen muut jäsenet
Kalle Haapala
Lintuhavainnot
050 511 5767, khaapala(at)saunalahti.fi
Miika Rantanen
Tiedotus
rantanenmiika82(at)gmail.com
Teijo Rantanen
Jäsenkirje/-lehden toimitus
teijo.rantanen(at)gmail.com

Muut toimihenkilöt 2024

Tiedotusvastaavat
Tarja Pajari
040 839 5543, tlpajari(at)gmail.com
Facebook, kotisivut, RSLH-verkko
Miika Rantanen
rantanenmiika82(at)gmail.com
Instagram, lehti-ilmoitukset
Petri Varjonen
petri.varjonen(at)proliitto.fi
WhatsApp, Facebook, RSLH-verkko
Jäsenkirjeen/-lehden toimitus
Teijo Rantanen
teijo.rantanen(at)gmail.com
Kotisivujen ylläpitäjät
Tarja Pajari
040 839 5543, tlpajari(at)gmail.com
Teijo Rantanen
teijo.rantanen(at)gmail.com
Soile Yli-Siuru
soile.auriinko@gmail.com
WhatsApp-ryhmien ylläpitäjät
Timo Trogen
trogen(at)dnainternet.net
Petri Varjonen
petri.varjonen(at)proliitto.fi
RSLH-verkon ylläpitäjä
Petri Varjonen
petri.varjonen(at)proliitto.fi
Tarja Pajari
040 839 5543, tlpajari(at)gmail.com
Retkivastaavat
Petri Varjonen
petri.varjonen(at)proliitto.fi
Soile Yli-Siuru
soile.auriinko@gmail.com
Tarja Pajari
040 839 5543, tlpajari(at)gmail.com
Retkikummivastaava
Tarja Pajari
040 839 5543, tlpajari(at)gmail.com
Retkikummit
Ilona Hankonen, 044 278 7430
Marketta Kortelahti, kortelahti(at)gmail.com
Tarja Pajari, tlpajari(at)gmail.com
Virva Poikonen, virva.poikonen(at)gmail.com
Miika Rantanen, miikarantanen82(at)gmail.com
Petri Varjonen, petri.varjonen(at)proliitto.fi
Kisatoimikunta
Juha Wallin
044 505 8222, wallin(at)dnainternet.net
Nuorisovastaava
Soile Yli-Siuru
soile.auriinko@gmail.com
Suojeluvastaava
Tarja Pajari
040 839 5543, tlpajari(at)gmail.com
IBA-vastaava
Tarja Pajari
040 839 5543, tlpajari(at)gmail.com
Vuoden lintu -koordinaattori
Seppo Kivislahti
seppo.kivislahti(at)gmail.com
Atlas-vastaava
Seppo Kivislahti
seppo.kivislahti(at)gmail.com
ARK-vastaava
Markku Santamaa
markku.santamaa(at)samk.fi
ARK-yhdyshenkilö
Kalle Haapala
050 511 5767, khaapala(at)saunalahti.fi
Tiiran yhdistyskäyttäjät
Kalle Haapala
Timo Trogen
Ville Vasko
Yhdistyksen BirdLife-edustajat 2022-2023
Tarja Pajari
Juha Wallin
Hannu Yli-Kauhaluoma (Petri Varjosen tilalle syys 2022-)

Loukkaantuneet linnut

Lue tämä ennen loukkaantuneen linnun hoitoon ottamista.

Satakunta:
Suomen Eläinsuojelu SEY
Eläinsuojeluneuvoja
Petri Grönroos, puh.040 412 3750
petri.gronroos(at)sey.fi
VAIN LUONNONVARAISET ELÄIMET

Rauman seutu:
Eläinten hyväksi EHY ry
Yhteyshenkilö
Ilona Hankonen, puh. 044 278 7430