RSLH ry - Rauman Seudun Lintuharrastajat ry

Mustapaakerttu-Jari-Kostet-300ppi-1080x810 joulukeräys 2021

Tue Rauman seudun linnustonsuojelutyötä jouluna 2021

Mustapaakerttu-Jari-Kostet-300ppi-1080x810 joulukeräys 2021Anna tänä jouluna aineeton lahja osallistumalla lintuyhdistyksen joulukeräykseen!

Rauman seudun lintuharrastajat ry. toteuttaa jälleen jäsenistölleen suunnatun joulukeräyksen lintujen ja linnustonsuojelun hyväksi. Yhdistyksen jäsenille postitetaan joulukuun aikana keräyskirje, josta löytyvät keräyksen maksuohjeet. Maksaessasi muistathan käyttää kirjeestä löytyvää yksilöllistä viitenumeroa.

Keräykseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista, mutta jokaisella pienelläkin lahjoitussummalla edistetään lintujen ja lintupaikkojen suojelua ja lintuharrastusta Rauman seudulla. Lahjoitus voi myös toimia aineettomana joululahjana!

Keräys ei ole yhteydessä muihin lahjoitusmuotoihin, kuten BirdLifen kuukausi- tai vuositukijuuteen, ja keräyksen tuotot tulevat täysimääräisinä oman yhdistyksemme käyttöön.

Rauman Seudun Lintuharrastajat…

  • kartuttaa arvokasta tietoa alueemme linnuston tilasta ja tärkeistä lintualueista,
  • tekee työtä linnuston ja lintualueiden suojelemiseksi ja niiden tilan parantamiseksi,
  • auttaa työllään kohdentamaan uhanalaisten lajien ja elinympäristojen suojelua oikein.

Lämmin kiitos tuestasi Rauman, Eurajoen ja Pyhärannan lintujen hyväksi ja hyvää joulua 2021!

Kuva: Jari Kostet