RSLH ry - Rauman Seudun Lintuharrastajat ry

Rauman seudun lintuatlas -kirja

Rauman seudun lintuharrastajat ry toteutti lintuatlaksen Rauman seudulla vuosina 2002–2004. Nyt projektin tulokset ovat ilmestyneet 134-sivuisena, nelivärisenä kirjana, johon on koottu uusin tieto alueen pesimälinnustosta sekä paljon vanhempaa, mielenkiintoista lintutietoa.

Atlas oli nuoren yhdistyksen voimainponnistus, johon saatiin havaintoja yli 70 lintuharrastajalta. Tavoitteena oli kerätä tuoretta tietoa lajien levinneisyydestä ja parimääristä Rauman seudulla. Tarkoituksena oli myös innostaa jäseniä retkeilemään kattavammin koko yhdistyksen alueella. Kolmessa vuodessa alueen linnusto saatiinkin selvitettyä hyvin. Kovimman työn tekivät kymmenkunta ”ruutuvastaavaa”, joiden tehtävänä oli varmistaa atlasruutujen kattava selvitys. Kirjan kirjoittamiseen osallistuivat Ville Vasko, Janne Lampolahti ja Raimo Sundelin, jotka kukin ovat oman erityisalansa tuntijoita. Kirjan sivuilla nähdään myös Raimo Sundelinin lintukuvia.

Tutkimusalueeseen kuuluivat Rauman kaupunki sekä ympäristökunnat Eurajoki, Lappi, Kodisjoki ja Pyhäranta. Alue jaettiin 5 x 5 km:n atlasruutuihin, joilta pyrittiin löytämään kaikki pesivät lintulajit. Parimäärien selvittämiseksi suoritettiin erillisiä maalintujen linjalaskentoja sekä vesilintulaskentoja. Harvinaisista pesimälajeista kerättiin kaikki havainnot yhdistyksen tietokantaan. Kolmen vuoden aikana Rauman seudulla havaittiin 177 pesimälajia, joista 13 oli valtakunnallisesti uhanalaisia. Jokaiselle lajille on kirjassa esiintymiskartta, jossa sen pesinnän varmuus kullakin ruudulla esitetään symbolein.

Lajien esiintymistä ruuduilla verrattiin myös aikaisempiin valtakunnallisiin lintuatlaksiin, jotka toteutettiin 1970- ja 1980-luvuilla. Linnustossa onkin viime vuosikymmenten aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia: muutama laji on hävinnyt alueen linnustosta kokonaan, ja vastaavasti uusia on tullut tilalle. Isot linnut ovat menestyneet erityisesti saaristossa. 1980-luvun jälkeen alueen linnustoon uusina pesimälajeina ovat kotiutuneet mm. laulujoutsen, valkoposkihanhi, harmaahaikara, merikotka, merimetso ja viiksitimali. Uusien tulokkaiden lisäksi selvimpiä runsastujia olivat urpiainen, pyrstötiainen, ruisrääkkä, peukaloinen ja pikkuvarpunen. Monet yölaulajat ja pensaikkolinnut ovat myös runsastuneet. Eniten vähentyneet lajit ovat samaan aikaan olleet keltavästäräkki, selkälokki ja törmäpääsky. Pesimälinnustosta ovat kokonaan kadonneet riekko ja suokukko.

Nyt julkaistun kirjan arvo kasvaa entisestään, kun vuosikymmentenkin päästä voidaan vertailla sen hetkistä linnustoa nykyiseen, tarkasti dokumentoituun linnustoon. Lintuatlaksen teko on ollut hauskaa ja samalla hyödyllistä: tavallisistakin lajeista voi atlaksessa kokea löytämisen riemua, ja tulokset palvelevat samalla tutkimusta ja lintukantojen seurantaa.

atlasprojektin vetäjä
Ville Vasko

Kirjaa saa ostaa RSLH:lta hintaan 10 euroa + postikulut.