RSLH ry - Rauman Seudun Lintuharrastajat ry

Satakunnan MAALI-hankkeen loppuraportti

Porin Lintutieteellisen yhdistyksen ja Rauman Seudun Lintuharrastajien yhteistyönä on valmistunut  Satakunnan maakunnan kattava Maakunnallisesti arvokkaat lintualueet -hanke eli MAALI-hanke, joka on toteutettu Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahaston apurahalla.

Hankkeen tulokset esitellään alla olevassa raportissa ”Satakunnan maakunnallisesti arvokkaat lintualueet 2006-2014”. Raportti jakautuu kahteen osaan; lajikohtaiseen tarkasteluun ja itse MAALI-alueisiin. Lajikohtaisen tarkasteluun on koottu yhteen maakunnallinen tieto hyvistä kerääntymä- ja pesimäalueista. Lopullisiksi MAALI-alueiksi valikoitui 31 maakunnallisesti tärkeää lintualuetta. Raportti antaa perustiedot näiden alueiden sijainnista ja linnustosta.

MAALI-hanke on BirdLife Suomen koordinoima valtakunnallinen hanke, jonka keskeisenä tavoitteena on ohjata maankäytön suunnittelua ja kaavoitusta osana linnustonsuojelua maakuntatasolla. Satakunnan hankkeen tarkoituksena on ollut luoda päivitettävissä oleva ja mahdollisimman ajantasainen kuva maakunnan linnuston tilasta. Raportti on laadittu niin että tietoa voidaan päivittää jopa yksittäisen lajin tai pesimäalueen osalta. Materiaalin päivittyessä ja tiedon lisääntyessä myös MAALI-alueiden rajauksia tai statusta voidaan muuttaa. Päivityksiä tehdään tarvittaessa määräajoin.

Suositus raporttiin viittaamiseksi: Vilén, Risto, Vasko, Ville ja Nuotio, Kimmo: Satakunnan maakunnallisesti arvokkaat lintualueet 2006-2014. Porin Lintutieteellinen Yhdistys ry & Rauman Seudun Lintuharrastajat ry 2015. 303 s.

MAALI-alueiden rajaukset paikkatietoaineistona (shape-file)