RSLH ry - Rauman Seudun Lintuharrastajat ry

Liity WhatsApp-ryhmiin

Yhdistyksen ylläpitämien WhatsApp-ryhmien tarkoituksena on välittää reaaliaikaista tietoa yhdistyksen toiminta-alueella, Raumalla, Pyhärannassa ja Eurajoella (pl. entinen Luvia) tehdyistä lintuhavainnoista. Samalla ne toimivat myös yhdistyksen tiedotuskanavana, jonka kautta saat ilmoituksia yhdistyksen tulevista tapahtumista. Ryhmien nimet ovat RSLH Merikihu ja RSLH Haahka.

Ryhmät ovat avoimia ja niihin voi liittyä kuka tahansa, joka on kiinnostunut Rauman seudun linnuista tai yhdistyksen toiminnasta ja sitoutuu noudattamaan niiden sääntöjä.

RSLH Merikihu

Virallinen, ilmoitetaan harvinaiset lajit, hälytykset ja tärkeät lintuihin liittyvät tiedotteet yhdistyksen toiminta-alueella:  

1. Kaikki harvinaisuudet  
2. Vuodenaika-harvinaisuudet  
3. Alueharvinaisuudet  
4. Poikkeava muutto  
5. Poikkeuksellisen isot yksilömäärät
6. Harvinaisuuksista voidaan ilmoittaa myös ns. 0-havainto ja linnun poistuminen

RSLH Haahka

Epävirallinen, ilmoitetaan kaikki, myös yleiset lajit, päivitykset ja vapaata lintuaiheista keskustelua, harkiten myös lähiseudulta:

1. Kiinnostavat lajit matalalla kynnyksellä  
2. Kaikki pöllöt ja yölaulajat  
3. Normaali muuton edistyminen  
4. Mikä tahansa mielenkiintoiseksi kokemasi lintuihin liittyvä asia tai havainto  
5. Retkiseura tai havainnointiin liittyvät vinkit  
6. Kuulumisia alueen lintukohteista  
7. Kuvia ja kysymyksiä lajeista
8. Lintuaiheista keskustelua

WhatsApp-ryhmään liittyminen

Ryhmään liitytään ilmoittamalla ryhmä/ryhmät joihin haluat liittyä sekä nimesi ja puhelinnumerosi ryhmän ylläpidolle (Hannes Halminen 044 344 7743, Petri Varjonen 0500 1122 67 tai Timo Trogen 050 4631241).

Ryhmien yleiset säännöt

Ryhmät ovat ainoat virallinset Rauman Seudun Lintuharrastajien ylläpitämät WhatsApp-ryhmät ja niistä vastaa yhdistyksen hallitus.

Ryhmien ensisijaisena tarkoituksena on välittää reaaliaikaista tietoa yhdistyksen toiminta-alueella Raumalla, Pyhärannassa ja Eurajoella (pl. entinen Luvia) tehdyistä lintuhavainnoista. Haahkaan ilmoitettavien lintujen ei tarvitse olla harvinaisia, vaan jos havainto on sinulle mielenkiintoinen, se on sitä varmasti myös jollekin toiselle. Merikihu ryhmä on puolestaan tarkoitettu vain harvinaisille lajeille. Ryhmissä tiedotetaan yhdistyksen toimesta myös yhdistyksen toimintaan liittyvistä asioista, kuten lintuilloista yms. Ryhmät ovat avoimia ja niihin voi liittyä kuka tahansa, joka on kiinnostunut Rauman seudun linnuista tai yhdistyksen toiminnasta.

Ryhmään liittyminen ei velvoita ilmoittamaan havainnoista, mutta ryhmän toiminnan kannalta olisi tärkeää, että mahdollisimman moni niistä ilmoittaisi. Mikäli et ole varma onko havainto riittävän mielenkiintoinen, ilmoita se mieluummin kuin että jättäisit sen ilmoittamatta. Useimmiten joku kuitenkin ilahtuu siitä.

Liittymällä ryhmään olet sitoutunut noudattamaan näitä ryhmän sääntöjä sekä ylläpidon päätöksiä:

1. Voit lähettää ryhmiin minkä tahansa kokemasi lintuhavainnon, kunhan se on tehty yhdistyksen toiminta-alueella. Yleisesti Haahkaan ilmoitetut viestit voivat koskea periaatteessa kaikkia lajeja, mutta pöllöt yleensä aina, samoin muut lajit tai havainnot, jotka herättävät mielenkiintoa tai tuovat muuten hyvän mielen. Kevään havainnot tavallisistakin lajeista, normaalista poikkeavat, vuodenaikaharvinaisuuksia, lintukerääntymiä, erikoista linnustollista tilannetta ja voimakasta muuttoa, jne. Merikihuun vain harvinaisuudet.

2. Haahka- ryhmään saa lähettää myös muuta lintuharrastukseen ja lintuihin suoraan tai välillisesti liittyvää tietoa, kuten esimerkiksi havainnointiohjeita tai lintukohteen olosuhteiden muutoksia. Ns. nollahavainnot voi ilmoittaa molemmissa ryhmissä.

3. Haahka- ryhmässä voidaan käydä myös pienimuotoista keskustelua lintuihin liittyvistä aiheista. Samoin sinne voi lähettää lajin määrittämiseen liittyvän kysymyksen, jos kyseessä on oletetusti laji, josta olisi muutoinkin ryhmässä ilmoitettu.

4. Ilmoitusviestien tulisi pääsääntöisesti olla lyhyitä ilmoituksia, joissa kerrotaan laji, kunta ja mahdollisimman kuvaava paikka (kylän, vesistön, pellon jne. nimi). Usein kaikki havaintoa täydentävä lisätieto, kuten yksilömäärä, lentosuunta tai havainnointiin liittyvät ohjeet ovat myös toivottavia. Mikäli mahdollista, havainnon yhteyteen tulisi jakaa tai liittää myös karttalinkki.

5. Mikäli joku rikkoo oleellisesti tai toistuvasti ryhmän sääntöjä, lähettää loukkaavan tai poliittissävyisen viestin tai muutoin toimii ryhmän tarkoitusperää vastaan, ylläpito poistaa henkilön ryhmästä. Mikäli kyse on vakavasta sääntörikkeestä tai viestistä, henkilö poistetaan välittömästi. Muutoin voidaan antaa ensin huomautuksella mahdollisuus muuttaa toimintatapoja.

6. Ryhmään ilmoitetut havainnot tulisi pyrkiä aina kirjaamaan myös Tiira-järjestelmään, tai ainakin tarkastamaan tai varmistamaan, että joku muu havainnoija on sen sinne kirjannut. Pelkästään WhatsApp-ryhmään ilmoitetut havainnot eivät päädy yhdistyksen arkistoihin eivätkä BirdLifen Tiira-järjestelmään, vaan ne on itse Tiiraan kirjattava.

7. Ryhmään ilmoitettuja havaintoja on myös sallittua välittää muuhun sosiaaliseen mediaan (Facebook ja muut keskusteluryhmät, Lintutiedotus).